MAEN s.r.o.

Ružová 177/7, 932 01 Veľký Meder


IČO: 45694443

DIČ: 2023120792

IČ DPH: SK2023120792


OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26230/T